Liiketilauudistus kasvattaa kassavirtaa – tiedätkö miten?

Liiketilauudistus on ajankohtainen monessa suomalaisyrityksessä, mutta vaikka remontin tarve tiedostetaan, ei kokonaisuutta ole aina mietitty täysin loppuun asti. Oli liiketilauudistuksen motivaattorina sitten vanhentuneet tilat, sopimattomat tilat, liian pienet tilat, tai jokin aivan muu, tulisi liiketilauudistus suunnitella aina tavoitelähtöisesti. Mitä uudistuksella haetaan? Mitä ongelmia uudistuksella ratkaistaan? Minkä osa-alueiden tuottoa uudistuksen myötä halutaan kasvattaa?

Voidaan karrikoiden olettaa, että liiketilauudistusta ohjaa yleisesti odotus korkeammasta tuotosta. Tuotto voi muodostua joko asiakasviihtyvyyden parantumisen, työntekijöiden työolosuhteiden parantamisen tai liiketilojen soveltuvuuden optimoimisen kautta, ja ihannetilanteessa jokainen osa-alue kasvaa. Mutta mitä sinun tulisi huomioida, jotta saavutat liiketilauudistuksen tavoitteesi?

  1. Liiketilauudistus asiakaskokemuksen parantamisen ytimessä

Asiakaskokemus on suuressa osassa siinä, miten menestynyt liiketoiminnastasi voi tulla. Asiakaskokemus muodostuu koko putkesta ensikontaktista jälkihoitoon, oli kyseessä mikä ala tai palvelu tahansa. Koska uniikkeja palveluita ei juuri ole maailmassa tarjolla, on toiminnallasi aina jonkinlainen kilpailija, jota parempi asiakaskokemus sinun tulee yrittäjänä luoda. Tuote tai palvelu voi hyvinkin olla täysin sama, mutta tyytyväiseksi itsensä kokevat asiakkaat palaavat luoksesi ja levittävät sanaa. Asiakaskokemus lähtee tietenkin henkilökuntasi ammattitaidosta, mutta ympäristön merkitystä ei pidä väheksyä

Liiketilojen viihtyisyys on suuri osa asiakaskokemusta. Liiketilojen tulee olla toiminnalliset ja soveltuvat juuri sinun tarjoamallesi palvelulle. Asiakkaan tulee kokea olonsa mukavaksi heti sisään astuessaan. Saavutamme optimaalisen asiakaskokemuksen huolehtimalla, että liiketilat ovat modernit, kutsuvat, ja asianmukaiset. Yleisesti rauhoittavat, luonnonmukaiset materiaalit kuten puu, kivi, ja viherkasvit miellyttävät, ja valon määrästä ja soveltuvuudesta eri osissa liiketiloja tulee pitää huolta.

Esimerkkejä eri toimialoilta

Jos liiketilauudistuksessa on kyseesimerkiksi kahvilasta tai ravintolasta, panostamme tunnelmallisuuteen ja brändin mukaiseen ilmeeseen erilaisin sisustus- ja valaistusratkaisuin, ja luomme perusrungon luoden asiakaspolun ovelta pöytään erilaisia tilaratkaisuja hyödyntäen – riippuen minkälainen liiketoiminta on kyseessä. Viihtyisyyden ja romantiikan tukena käytämme sisustusratkaisuja, joilla voimme luoda kaikkea työfiiliksestä romantiikkaan. Valoksi valitsemme tunnelmallisia, epäsuoria ratkaisuja ja alasvaloja, yleisesti 2500 Kelvinin ja 3500 Kelvinin väliltä – paitsi etätyöhön erikoistuneissa toimitiloissa, jolloin valaistuksen värisävy ylittää 4000 Kelviniä ylläpitääkseen jaksamista ja viihtyvyyttä.

Jos kyseessä on terveydenhuoltoalan palvelu kuten hammashoitola, haluamme korostaa puhtautta ja luotettavuutta pintojen kirkkaudella ja 4500+ Kelvinin valaistuksella sekä selkeillä linjoilla. Myymäläympäristössä haluamme tilanjaollisin ratkaisuin ostopolun ja valaistuksen kautta ohjata asiakasta oikeita tuotteita kohti. Viihtyisä ostosympäristö ja riittävän tehokas, päivänvalomainen valaistus saa asiakkaan tutkitusti viihtymään pidempään myymälässä, ja kasvattaa keskiostoksen määrää.

Vaikka kyseessä olisi mikä tahansa liiketila kuntosalista autokorjaamoon, perusperiaatteet pysyvät samoina, keinot vain muuttuvat. Ammattilainen osaa aina ohjeistaa sinua parhaan asiakaskokemuksen luomisessa. Kun asiakas kokee olonsa virkeäksi ja viihtyisäksi liiketiloissasi, hän kokee tilanteen miellyttävänä ja haluaa palata uudestaan.

2. Henkilöstön tuottavuuden kasvattaminen liiketilauudistuksella

Mistä erinomainen palvelu muodostuu? Yleensä henkilökuntasi on avainasemassa ylivoimaisen palvelun tuottamisessa, ja hyvinvoiva, viihtyvä ja pysyvä henkilökunta tuottaa parasta palvelua. Toki henkilökunnan laatu muodostuu jo rekrytointi- ja koulutustilanteissa, mutta harmillisen usein työmotivaatio pääsee kärsimään jo varhaisessakin vaiheessa uraa. Maksimoidaksemme henkilökunnan tarjoaman palvelun laadun ja tuottavuuden, voimme tehdä erilaisia ratkaisuja, joilla tarjoamme optimaaliset olosuhteet erinomaisen palvelun tuottamiselle.

Työskentelytilojen viihtyisyyden on tutkittu olevan suuressa roolissa työntekijöiden viihtyvyydessä – yhdessä työilmapiirin ja suunnitelmallisen johtamisen kanssa. Jaksamiselle ja kyseiselle palvelulle optimoitu työtila helpottaa työskentelyä ja saa työntekijät harmistumaan vähemmän, sekä tekemään vähemmän virheitä, parantaen asiakastyytyväisyyttä. Kun puitteet tarjoavat mahdollisuuden sulavaan työskentelyyn tilaratkaisujen ja jaksamiselle sekä työtehtävälle optimoidun valaistuksen kautta, ovat työntekijät pirteämpiä ja motivoituneempia, sairastavat vähemmän, ja tuottavat enemmän.

Case Stockmann

Panostusta ei kannata siis lopettaa vain asiakastiloihin, vaan jatkaa myös henkilökunnan tilojen puolelle, jotta jaksaminen säilyy katkeamatta, ja he kokevat olonsa huolehdituiksi. Esimerkiksi Helsingin keskustan Stockmann, joka on ollut myymäläympäristössä asiakastyytyväisyyden benchmark, oli pitkään tunnettu poikkeuksellisen hyvästä työntekijöiden pysyvyydestä – kuinka moni tietää, että työntekijöillä oli mm. oma kattoterassi taukotiloissa, jonkalaista asiakkailla ei talossa edes ollut? Tai että henkilökunnan tiloissa toimii yhä edelleen talon rakennusajoilta säilytetty, vanhan ajan glamouria henkivä “eduskuntahissi” (vanhan ajan hissi, joka pyörii ilman ovia tasaisesti ympyrää)?

Summa summarum, panostamalla työnteko-olosuhteisiin on mahdollista vähentää sairasteluja, kasvatta työviihtyvyyttä ja -hyvinvointia sekä parantaa palvelun laatua ja henkilöstön tuottavuutta. Uudistukset maksavat itsensä nopeasti takaisin kasvavan tuloksen muodossa.

Liiketilauudistus kasvattaa tuottavuutta - tiedätkö miten?

3. Kulujen minimoiminen liiketilojen modernisoinnilla

Kun olemme ensin huolehtineet maksimaalisesta asiakastyytyväisyydestä ja henkilökunnan tarjoaman palvelun laadun ylläpidosta, voimme keskittyä liiketilauudistuksen mahdollistamaan kulujen minimointiin, jotka pelaavat myös suurta roolia tuloksen maksimoinnissa. Kuluja minimoitaessa tulee kiinnittää huomiota kolmeen perusasiaan – liiketilojen mukautuvuuteen, liiketilojen pintojen kestävyyteen, ja liiketilojen energiankulutukseen.

Liiketilojen mukautuvuudella tarkoitamme mahdollista liiketoiminnan kasvua, joka saattaa vaatia esimerkiksi enemmän asiakaspaikkoja, enemmän henkilökuntaa, tai molempia. Liiketilat kannattaa suunnitella niin, että tilaratkaisut mahdollistavat uusien asiakas- tai henkilökuntapaikkojen luomisen ilman uutta, suurta remonttia. Vaikka paikkoja ei tarvitse suoraan toteuttaa, tulisi suunnitelmaa tehdessä huomioida tulevat muuttujat, ja kaavoittaa kevyet muutostyöt jo valmiiksi.

Toinen, selkeä kulusyöppö on liiketilojen pinnat, joita saa olla uusimassa harmillisen usein. Materiaalivalinnat kannattaa toteuttaa kestävyys edellä, vaikka hankintahinta olisikin korkeampi. Komposiittimateriaaleista löytyy lukuisia kestäviä, hyviä vaihtoehtoja, ja perinteiset, kovat luonnonmateriaalit toimivat aina. Laminaateista voi lisäksi löytää todella kestäviä vaihtoehtoja. Kaikki riippuu asiakasvirrastasi ja pintojen käyttöasteesta. Mahdollisten huoltotoimenpiteiden kustannukset on kuitenkin järkevää huomioida liiketilauudistuksen yhteydessä.

Kolmas suuri kuluaiheuttaja on energiankulutus, joka muodostuu yleisesti valaistuksesta, lämmityksestä, ja kenties viilennyksestä. Siirtymällä moderniin LED-valaistukseen voit pienentää valaistuksen osuutta sähkölaskuista jopa 90%. Viilennyratkaisuista esimerkiksi kylmäkaapit ja pakastimet) tulisi luonnollisesti valita suljetut vaihtoehdot, jotta viileys säilyy kylmälaitteissa, eikä lämmitystä tarvitse huudattaa liian kovalla kompensoidakseen liiketilojen laskenutta keskilämpötilaa. Toki tämä toimii myös toisinpäin – kylmälaitteiden valaistus on hyvä valita LED-valaisimista, jotta valaisimet eivät tuota turhaa lämpöä kylmälaitteisiin, aiheuttaen turhaa energiankulutusta.

Liiketilauudistus – yhteenveto

Liiketilauudistus voi kasvattaa yrityksen tuottavuutta maksimoimalla voitot ja minimoimalla kulutuksen. Suunnitelmallinen, energiatehokas liiketilauudistus voi hankintahinnaltaan olla pintauudistusta suurempi, mutta maksaa itsensä nopeasti takaisin. Jos tarvitset apua oman liiketilauudistuksesi kanssa, Talomestarit auttavat mielellään! Pyydä tarjous osoitteessa tästä.